Facebook-obkladydlazby24.sk

Kontakt | obkladydlazby24.sk Banská Bystrica

Obklady, dlažby, kúpeľne, kuchyne, mozaika - internetový obchod, e-shop

Sídlo firmy

Obchodné meno: R o y a l p l a s t, s.r.o.
Sídlo: Trieda SNP 1677/71, 974 01 Banská Bystrica
E-mail:

Fakturačná a korešpondenčná adresa

IČO: 36794252
DIČ: 2022396200
IČ DPH: SK2022396200
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.,
Bratislava, pobočka Banská Bystrica

Číslo účtu: 2628783660 / 1100 Tatrabanka

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro vložka: 13240/S


Internetový obchod – www.obkladydlazby24.sk – objednávky, reklamácie:

mobil: 0911948693
e-mail: info@obkladydlazby24.sk

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
odbor technickej kontroly a výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
tel.č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax.č: 048/412 46 93
e-mail: bb@soi.sk

Informácia zverejnená v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. e/ zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

Vaše otázky Vaše meno a priezvisko:

Nechajte prázdne:

Váš e-mail:

Text správy:

12-3 scitaj 7-3 rovnasa


Pobočka Obkladydlažby24.sk | Pri výbere Vám poradíme
Pobočka Obkladydlažby24.sk | Široký sortimentZväčšiť mapu
Hore